Geschiedenis

oude foto fanfare

Fanfare St. Paulus is opgericht in 1939. De eerste voorzitter was pater Eletherius van het naburige klooster van de Passionisten. Over de geschiedenis uit de beginjaren is erg weinig bekend. In de tachtiger jaren van de vorige eeuw groeide de fanfare enorm. Nieuwe instrumenten en het invoeren van externe opleiding door Kreato waren de bouwstenen die er mede voor hebben gezorgd dat de fanfare in 1988 promoveerde naar de afdeling uitmuntend.

Fanfare St. Paulus heeft als doelstelling om op inspirerende wijze muziek te maken. We luisteren dorpse en kerkelijke activiteiten op en staan midden in de samenleving. Verder organiseren wij mooie concerten zoals Maria Hoop L!VE in 2017 en activiteiten voor het dorp zoals de Spokentocht en de jaarlijkse potgrondactie.

De laatste jaren kreeg ook onze fanfare te maken met een behoorlijke krimp. Uniek is de samenwerking die wij sinds 2014 hebben met fanfare Wilhelmina uit Vlodrop. We repeteren wekelijks samen en ervaren veel plezier in het samen muziek maken. Deze samenwerking heeft geresulteerd in 2 grote Promsconcerten en een Circusconcert.

Fanfare St. Paulus (2014)